„Плати и подигни готовина“ е новата услуга на Прокредит банка во Србија. Услуга, која им овозможува на корисниците на MasterCard да повлечат до 5.000 српски динари при купување. Корисниците на MasterCard картичките (на која било банка) имаат можност да повлечат готовина во продавници кои користат кои користат ПОС терминал на Прокредит банка. во Србија. Со…

Read More