Вртоглав раст на нови енергетски технологии. Новата енергетска технологија доживува метаморфоза со огромна брзина, без разлика дали станува збор за самовозечки автомобил на Apple или дури и маски за крави. Понекогаш тоа едноставното е неверојатно, а некогаш е само комично олеснување. Како и да е, често е попрофитабилна, бидејќи чистата енергија е модерен збор што…

Read More