Регионалната соработка-клучна за закрепнување на туризмот. „Регионално вмрежување и соработка во туризмот како клучен фактор во закрепнување на индустријата во пост-Ковид ерата”, беше насловен вчерашниот настан за промоција на туризмот во Западен балкан. На едноддневниот виртуелен настан присуствуваа повеќе од 100 учесници. Претставници од приватен сектор и институции за промоција и поддршка на туризмот од…

Read More