Осмата еврообврзница-ново задолжување за отплата на стар долг. Република Северна Македонија вчера ја издаде осмата по ред еврообврзница во вредност од 700 милиони евра. Еврообврзницата е со рочност од седум години и истата е издадена по историски најниска каматна стапка од 1,625 проценти. Истата ќе се искористи за рефинансирање на третата еврообврзница од 2014 година…

Read More