Најголем раст од земјите од регионот Светска банка предвидува за Црна Гора. По силното закрепнување во 2021 година, глобалната економија влегува во значително забавување во услови на нови закани од варијантите на Ковид-19 и зголемената инфлација, долгот и нееднаквоста во приходите што може да го загрози закрепнувањето во економиите во зародиш и во развој, се…

Read More