Вештачка интелигенција во индустријата- интелигентно производство. Односно, таа нуди огромен потенцијал за индустријата. Таа го прави производството поефикасно, флексибилно и посигурно. Индустријата се повеќе и повеќе се дигитализира. Податоците континуирано се генерираат, обработуваат и анализираат. Обемот на податоци во производните средини е основа врз која се генерираат дигиталните претстави за цели фабрики и системи. Овие дигитални…

Read More