Кварталниот резултат на Стопанска банка во позитива од 9, 2 милиони евра. Во првиот квартал од 2021 година Стопанска банка АД Скопје продолжи со остварување успешни финансиски резултати. И покрај големите предизвици што пандемијата веќе подолго од една година им ги наметнува на сите економски фактори и многу пошироко, финансиските резултати на Стопанска банка АД…

Read More