Deloitte: Човечките ресурси во фокус на пандемиската трансформација на процесот на работа. Компаниите во текот на оваа криза го открија значењето и можностите на своите вработени Поради  досега незапаметени нарушувања што ги предизвика пандемијата „Ковид-19“, компаниите воведуваат радикално нови начини на работење и стопанисување, што во центар ги стави прашањата за човечките ресусрси.  Директорите на…

Read More