ТТК Банка АД Скопје во позитива со 1,5 милиони евра во 2020 година. Таа ги реализира своите добро димензионирани стратешки цели и со успех ја потврди отпорноста на бројните негативни влијанија и предизвици врз економијата што ги наметна појавата на светската пандемија и оствари забележителни позитивни резултати, бруто-добивка за 2020 година од 100,9 милиони денари,…

Read More