„Макпетрол“ со 2,5 пати намалена добивка поради кризата. На крајот на 2020 година, Друштвото оствари позитивни финансиски резултати искажани преку добивка пред оданочување во износ од 381,05 милиони денари која е помала за 60,70 отсто, односно, помала за приближно 2,5 пати од остварената добивка во 2019 година кога изнесуваше 969,53 милион денари. – Основна причина…

Read More