„Пекабеско“ го исполни планот за добивка со 79 отсто. Додека Финанскиот план за 2020 во делот на приходите од продажба е исполнет со 84 отсто.  „Пекабеско“ АД во 2020 оствари позитивен финансиски резултат искажан во неревидираниот единечен Биланс на успех во износ од 107,5 милиони денари. Истиот е понизок за 2,4 проценти во споредба со…

Read More