„Фруктал Мак“ лани прокнижи добивка од 18,5 милиони денари. Остварените  позитивен финансиски резултати за 2020 фабриката „Фруктал Мак“  А.Д Скопје ги прикажа во поединечниот неревидиран биланс на успех, објавен преку Македонска берза. Според образожението за остварените резултати на „Фруктал Мак„ А.Д Скопје, оперативните вкупни приходи изнесуваат 384.452.000 денари. Износ што во споредба со остварените вкупни…

Read More