ОКТА, со осетен пад на продажбата и на побарувачката. Иако, снабдувањето со нафтените деривати е стабилно, потрошувачката е намалена. Даноците од нафтените деривати се значаен извор на буџетскиот прилив, но од почетокот на здравствената криза (КОВИД 19) тие се намалени. И продажбата и побарувачката за дериватите е намалена за околу 20 проценти, вели д-р Ристо…

Read More