Кредити до 10 000 евра за отворање ново работно место преку Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија. Имено овој месец покрај  јавниот оглас од АВРМ за кредитирање невработени лица (самовработување) тече и јавен оглас за отворање на нови работни места во правните субјекти. Јавниот оглас што ќе трае до крајот на месецов, е наменет…

Read More