Се повеќе компании заинтересирани за кофинансирани грантови.  Од 706 пријавени на јавниот повик за кофинансирани грантови за технолошки развој за забрзан економски раст дури 540 аплицираат за прв пат на некој од јавните повици на ФИТР. Додека 207 се стартап компании, покажува првичната анализа на Фондот за иновации и технолошки развој. Компаниите во ФИТР гледаат…

Read More