УНИБанка ја заврши 2020 година со добивка од шест милиони евра. – УНИБанка во 2020 година, делуваше во согласност со приоритетните цели и задачи дефинирани во усвоениот ревидиран бизнис план за 2020 година. Клучна цел беше остварување на профит и раст согласно бизнис целите преку оптимално ангажирање на изворите на средства во сигурни и профитабилни пласмани,…

Read More