Продажбата на хибридни автомобили блеска на европскиот пазар – Изненадувачки: Тесла не е во првите 20! , заклучиува во анализата порталот за следење на сите берзи, Berze.me. Европскиот пазар на патнички plug-in хибриди и електрични возила во јануари забележа 112 000 регистрации: Тоа претставува  раст за 50 отсто во споредба со истиот период минатата година.…

Read More