„Женски музеј“ е дигитализирана збирка за животот и делото на жените кои ја одбележаа историјата на Нови Сад. Идејата на Музејот на жени е „да се направи видливо маргинализираното женско културно наследство и во таа смисла да се потенцира идејата дека културниот идентитет на една нација не е комплетен без тој дел од културното творештво.

Минатата недела во фокусот на интересот беше и културата, а клучните зборови станаа: култура на сеќавањата и идентитет. За тоа придонесе и дигитализираната колекција за животот и делото на жените кои ја обележаа историјата на Нови Сад, наречена „Женски музеј“.

Проектот е достапен на Интернет, што значи дека „Женски музеј“ се приклучи на постојната мрежа на слични музеи во светот.


Со овој проект се приклучивме на меѓународната мрежа на женски музеи. Виртуелниот музеј го воведува сегментот кој во последните години е многу присутен и во културните политики на Србија, а тоа е дигитализацијата на културното наследство.

И, ако еден ден добиеме простор за „Музејот на жени“, овој наш виртуелен музеј ќе ја има таа можност, која не сме во можност да ја претставиме во физичка смисла.

Во нашиот виртуелен музеј, ние прикажуваме документи од 19 век, како што се, на пример, многу интересни документи од Статутот за проституција кој беше отпечатен во 1893 година во Матица Српска или Прогласот на женската партија, писма, тестаменти… Така сите тие архивски материјали нашиот виртуелен музеј станува достапен “, велат од дирекцијата на Музејот.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.