Отворен конкурс за награди на Светската организација за интелектуална сопственост . Натпреварот е отворен по повод стогодишнината од постоењето на Канцеларијата за интелектуална сопственост на Република Србија. Оваа институција отвори конкурс за наградите на Светската организација за интелектуална сопственост (СОИС) за 2020 година во четири категории.

Престижните награди ќе бидат доделени на 26 април 2021 година

  • Натпреварот се одржува под покровителство на WIPO во категориите:
  • – изумители или групи на пронаоѓачи за патенти (WIPO Medal for Inventors),
  • -правни лица за регистриран индустриски дизајн (WIPO IP Enterprise Trophy),
  • -автори за монографија или студиска изложба од областа за општествени науки (WIPO Medal for Creativity),
  • -и ученици или група ученици од средните училишта за пронајдок (WIPO Schoolchildren’s Trophy).

Овој натпревар е организиран со цел да се промовира креативноста и важноста на заштитата на интелектуалната сопственост за развојот на современата економија и општество.

Апликациите за конкурсот можат да бидат испратени најдоцна до 29 март 2021 година, а детален опис на критериумите, формуларите и правилата за доставување може да се најдат на веб-страницата на Канцеларијата за интелектуална сопственост.

Овие престижни награди ќе бидат доделени на 26 април 2021 година, на денот утврден од WIPО како Светски ден на интелектуалната сопственост.

Отворен конкурс за награди на Светската организација за интелектуална сопственост

100 години традиција

Заштитата на интелектуалната сопственост има долга традиција во Србија. Неговите почетоци датираат од 20 март 1883 година. Тогаш Кралството Србија било едно од 11-те земји потписнички на Париската конвенција за заштита на индустриската сопственост. Тоа е всушност и еден од првите меѓународни договори од областа на интелектуалната сопственост.

Денес, оваа конвенција, со која администрира WIPО, обединува 177 држави. Со потпишување на Париската конвенција, Србија беше должна да формира посебна институција одговорна за заштита на индустриската сопственост.

Тоа се случило на 15 ноември 1920 година. Тогаш била донесена Уредбата за заштита на индустриската сопственост, со која се формираше Дирекцијата за заштита на индустриската сопственост. Подоцна прераснала во Канцеларија за интелектуална сопственост.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.