„Чептер 4“ – професионално семејство во 11 држави. Бренд во Југо-источна Европа. Компанија со меѓународно етаблирани клиенти, кои без разлика на нивната географска лоцираност, комуницираат со многу јавности во различни држави.

„Има компании кои сакаат, а ние тоа им го овозможуваме, да комуницираат со една личност, но во исто време, да покријат пазар од неколку држави. -Комуникацијата е само поедноставување на реалноста. И да, така е. Она што го комуницираме, всушност, е нашата реалност. Размислете само за се околу Вас и ќе Ви стане јасно. Така, управувањето со компаниите, по хоризонтална и вертикална основа, секако зависи од размената на информации. Не може да управувате со ништо доколку немате вистински и правовремени информации, вели Тодор Стојчевски сопственикот на „Чептер 4“ДОО Скопје ( Агенција за односи со јавноста, деловен консалтинг, маркетинг и јавни работи во Македонија и ЦИЕ) во интервју за Анторис магазин.

Тодор Стојчевски сопственикот на „Чептер 4“ДОО Скопје

 

  1. „Раскажувате поинаква приказна“ е мотото на вашата компанија. Кои се основните принципи на кои се заснова Вашата приказна?

-Како што секој човек ја живее сопствената животна приказна, така и секоја компанија има своја уникатна приказна на основање, раст и развој. Приказна проткаена со многу важни моменти, со информации и податоци кои влегуваат во колективната компаниска меморија и се врзуваат со животните приказни на вработените. Но, нашата улога и задача, како комуникациска агенција е токму ваквите успешни приказни да ги раскажеме и кон внатрешната и кон надворешната јавност. Кон вработените и кон сите други заинтересирани субјекти кои сакаат да се запознаат со поинаквите приказни.

Оваа девиза важи и за „Чептер 4“, која секако има своја уникатност во приказната која ја раскажува повеќе од една деценија. И ние сме „нормална“ компанија која менаџира со информациите на клиентите. Но, таа нормалност е проткаена со меѓународни примеси во практикување на европските стандарди за комуникација, зачинети со сите промени предизвикани од современото живеење, новите вредности, слободи но и ограничувања. Сето тоа влијае на комуницирањето и го модифицира.

Додека повозрасните генерации се сеќаваат на комуникацијата „лице–в–лице“ (физичка средба), денешниве генерации живеат и комуницираат преку технологијата. Едно време имавме масовна комуникација, преку дигиталните медиуми и социјалните мрежи, но повторно технологијата (high tech) е насочена кон тоа да овозможи квалитетна поединечна комуникација (еден на еден, но преку технолошки средства – high touch).

Принципите на нашата приказна се да обезбедиме квалитетна, навремена и точна информација, која, на разни начини, ја проследуваме од нашите клиенти до јавноста.

 

Процесот на комуникација ја создава компаниската и општествената реалност

 

  1. Колку е значајна улогата на комуникациите во управување со компаниите?

-Милувам да кажам и тоа секогаш го повторувам: „живееме во време кога речиси се застана, освен комуницирањето“! Сите сме сведоци на lockdown моментите, кога никој не одеше на работа, односно сите работеа од дома. Тогаш, директната комуникација речиси исчезна од лицето на Земјата. Тогаш сфативме што значи да се комуницира. Дури тогаш сфативме дека многу психолошки кризи кај луѓето се појавуваат и поради меѓусебно не-комуницирање.

Сето ова, секако, се рефлектираше и на бизнисот, каде менаџерите и сопствениците на компаниите го сфатија ова и бараа начини како да го задржат веќе воспоставеното ниво на комуникација со своите клиенти и со јавноста. Или да воспостават нова комуникација, со новите технологии, на новиот начин.

Се се правеше за да се остане во комуникација. Значи, говориме за многу сериозна важност на комуникациите во управувањето, ако може и да се каже, во опстојувањето на многу компании. Затоа што, поради „скратената можност за комуникација“, многу компании и бизниси веќе не постојат или се уште, ги чувствуваат последиците од кризата. Процесот на комуникација ја создава компаниската, иако слободно може да кажам и општествената реалност. Се вели дека „комуникацијата е само поедноставување на реалноста“! И да, така е. Она што го комуницираме, всушност, е нашата реалност. Размислете само за се околу Вас и ќе Ви стане јасно. Така, управувањето со компаниите, по хоризонтална и вертикална основа, секако зависи од размената на информации. Не може да управувате со ништо доколку немате вистински и правовремени информации.

  1. Што очекува менаџментот од комуникациите? Што ПР секторот може да направи за компанијата за да ја подобри комуникацијата?

 –На некој начин, во претходните две прашања, се обидов да ја потенцирам реалната важност на комуникациите за секоја компанија, за менаџментот, за вработените, но и за општеството. Конкретно, секој менаџмент на компанијата има главна задача да ја управува компанијата во нејзиниот раст и развој. Тоа е исто како да возите автомобил – за вистински да го управувате, потребно е да имате вистински информации (знаци) на патот по кој ќе се движите.

Доколку на оваа патека на движење имате погрешно поставени знаци, тогаш нема да се движите во вистинскиот правец. Последиците од „погрешното“ движење на компанијата ќе ги почувствуваат сите. Затоа велам и потенцирам дека комуникацијата е дел од менаџирањето на компанијата. И секако, лицата што ја менаџираат комуникацијата, не може да одлучуваат за насоката на движење на компанијата, но имаат обврска да ги селектираат информациите на вистински начин и навреме, да ги доставуваат до менаџментот кој носи одлука на база на точни и правовремени информации.

Експертите за комуникација седат на исти состаноци со менаџерите и се должни да ги имаат сите информации поврзани со компанијата. Исто така, овие лица за комуникација имаат обврска да обезбедат квалитетна „in-house“ внатрешна комуникација, внатре во самата компанија. На тој начин создаваат хармонично чувство на еднаквост во пристапот до информациите за сите вработени.

И на крајот, овие лица за комуникација се должни да ја креираат вистинската слика, да ја раскажат вистинската приказна на компанијата кон своите поддржувачи, клиенти, конкуренцијата.

Затоа, менаџерите со право очекуваат лицата задолжени за комуникација, постојано да бидат во тек со современите начини на комуницирање, со развојот на технологијата, со психолошките и социолошките теории на комуникација со поединци и групи. Базата на доброто менаџирање се информациите.

 

Стратешкиот документ не е „список на желби“, туку цел

 

  1. Дали ова значи дека комуникацијата е стратешка активност? Вие изработувате документи со кои им помагате на вашите клиенти во реализација на квалитетна комуникација со нивната јавност?

 –Да, токму така. Секоја агенција е должна (препорачливо е) за своите клиенти да изработува т.н. комуникациска стратегија и план за нејзина реализација. Ова е стратешки документ кој дефинира многу различни аспекти во комуникацијата, како што се: зошто компанијата комуницира; со кого комуницира (таргет јавности); што сака да постигне со дефинираната комуникација; како комуницира, на кој начин и со кои алатки комуницира.

Секако, не постои еден и единствен начин да се изработи комуникациска стратегија. Тоа не е сериски производ, туку неговата изработка бара вклучување на неколку стручни лица, кои вложуваат во истражување, во размислување и во конципирање, за да состават квалитетен документ кој ќе одговара на реалноста. И преку кој, компанијата ќе оствари подобра и поквалитетна комуникација со јавноста.

Досега имало многу вакви стратешки документи кои биле напишани како „список на желби“, но кои биле многу далеку од реалноста и не ја постигнале очекуваната цел.

Секако целта на секоја стратегија за комуникација е различна. Пример, една комуникациска стратегија има цел да ја информира јавноста дека на пазарот се појавила нова компанија, односно да создаде свесноста кај јавноста за новиот или за веќе постоечкиот бренд (brand awareness).

За други компании, се создава комуникациска стратегија за пласман на конкретни производи до одредена јавност (product placement).

Односите со јавноста не продаваат производи, туку создаваат предуслови за остварување на добра продажба. Некои компании, преку комуникациска стратегија, настојуваат да го прошират своето дејствување на нови пазари во земјата или во странство (пенетрација на нови пазари). И многу други цели кои се дефинираат со различните комуникациски стратегии.

За една деценија -станавме мало семејство во иста приказна, но во различни географски држави

 

  1. Која е спецификата на „Чептер 4“ ДОО како дел од меѓународна мрежа за комуникација?

 –Освен што раскажуваме поинакви приказни, како Агенција растеме заедно со клиентите. Откако ја минавме првата деценија од нашето постоење, всушност, ова стана наш нов слоган во Македонија – „Растеме заедно“ (We grow together). Во првите десет години се насочивме кон тоа да им помагаме на нашите клиенти да растат во своите бизниси. На тој начин, индиректно и ние растевме како Агенција. Оваа втора декада одлучивме заедно со клиентите да се насочиме кон растот, успехот, подобрувањето на комуникациите.

Од самите почетоци сме дел од меѓународна мрежа на агенции кои менаџираат со информации. И многу сме успешни во тоа, посебно затоа што информациите не познаваат граници. Тие, исто како и вистината, ќе дојдат до израз во даден момент и на дадена територија. Верувајте, никој досега не успеал да сокрие информација. Бидејќи информациите не познаваат граници, тоа во многу го олеснува нашиот начин на комуницирање и реализирање на бизнисот.

Имено, „Чептер 4“ (https://chapter4.eu/en) како бренд постои во 11 држави во Југо-источна Европа. Исто така сме стратешки партнер на https://bcw-global.com/ што ни овозможува да покриеме многу држави во светот. Тоа значи дека имаме меѓународно етаблирани клиенти, кои без разлика на нивната географска лоцираност, комуницираат со многу јавности во различни држави. Има компании кои сакаат, а ние тоа им го овозможуваме, да комуницираат со една личност, но во исто време, да покријат пазар од неколку држави.

Треба да споменеме дека, по една деценија, всушност ние станавме мало семејство кое живее во иста приказна, но во различни географски држави. За мене е нормално секој ден да комуницирам со колегите од Австрија, Србија, Босна и Херцеговина и други држави за реализација на проекти. Уште понормално е да си честитаме родендени, верски или државни празници, да размениме некоја лична успешна приказна, да се пожалиме доколку има нешто. Значи, семејство во 11 држави. На овој начин, всушност и разменуваме знаења и искуства поврзани со промените во светот на комуникациите, затоа што тоа е свет на брзи промени. Како меѓународна агенција, исто така, работиме и на меѓународни проекти, каде се вклучени дел од сите „Чептер 4“ агенции. Ова не би било можно доколку некоја Агенција работи само во една држава и е насочена на локално ниво.

  1. Што значи принципот „еден клиент, еден експерт, многу држави“?

 –Како што веќе рековме, еден професионалец за односи со јавност или за социјални медиуми, во име на клиентот, менаџира информации за повеќе држави. Секако, не сам, туку тој е „координатор“ меѓу „Чептер 4“ агенциите од различни држави. Но, клиентот, генерално, комуницира само со еден претставник на Агенцијата во една држава. Сите заеднички учествуваме во подготовка на стратегија за комуникација во име на клиентот и потоа, во нејзина практична реализација. Секако, не сите алатки за комуникација се користат и се корисни за конкретни пазари.

На состаноците со колегите од разни држави, пример, констатираме дека социјалната мрежа Facebook за бизнисите во балканските земји е една од првите професионални алатки за комуникација. Во другите држави во мрежата, оваа алатка има повеќе личен бекграунд, насочена кон поединецот како личност. И секако, на крајот, во секој документ внесуваме индикатори за успешност, мерливи инструменти, со кои покажуваме дали и колку сме биле успешни во реализација на стратегијата.

Овие индикатори се тестираат и во текот на спроведувањето на стратегијата. И доколку констатираме дека некоја предвидена алатка не ги дава очекуваните резултати, нормално е да се пренасочи вниманието и буџетот на друга алатка која ќе ги даде посакуваните ефекти.

 

„Клиентот да биде гостин на својот настан“

 

  1. Што се предностите на компаниите што ги користат комуникациските агенции?

 –Буквално, предности има многу. Понекогаш, а тоа е најдобро, комуникациските агенции стануваат сврзно ткиво со компанијата. Стануваат еден организам и на тој начин, комуницираат како еден правен субјект со јавноста. Ова е идеална ситуација. За да дојде до ова, потребно е да не постојат тајни меѓу „Агенцијата и Клиентот“. Се што работи Клиентот, Агенцијата мора да знае. Рековме дека дури и да учествува во подготовка на информации за носење клучни бизнис одлуки базирани на точни информации и на факти.

Ваквата идеална предност ја користат многу компании, кои буквално, „рентаат“ цел сектор за комуникации и „ослободени“ од притисокот за успешна комуникација со јавноста, го развиваат својот основен бизнис. Нели, ништо не си сторил доколку за тоа не знае јавноста.

Друга предност е тоа што Агенциите овозможуваат одлична соработка со медиумите како средства за остварување комуникација со разни јавности. Значи, клиентот нема потреба да ги знае правилата и начините на комуникација со медиумите. Тоа го знае Агенцијата, која го вложува своето знаење во име на Клиентот. Понекогаш, не е потребно ниту да ги знае и познава новинарите, бидејќи Агенцијата посредува во нивната индиректна комуникација.

Агенцијата, исто така, може да биде задолжена и за подготовка на настани и нивна реализација. Едноставно, како што секогаш велам, „клиентот да биде гостин на својот настан“. Таа се грижи за целокупната реализација на настанот – од самата идеја до финализирањето. Се во име на клиентот.

Да не ги заборавиме и подготовките на разни документи, како што се информација за јавност, говор за јавен настап, писма за комуникација, интервјуа и разни други документи.

  1. Кои се вредностите на ПР и маркетинг агенциите?

 –Не може да понудите нешто доколку не го поседувате. Агенцијата е место каде што функционираат и коегзистираат експерти од разни области. Комуниколози, поранешни новинари, економисти, фотографи, камермани, дизајнери, експерти за социјални медиуми, „копи-рајтери“, организатори на настани и што ли уште не. Без разлика дали се вработени или се ангажирани.

Клиентот не се грижи за формалните сегменти на функционирање на Агенцијата. Едноставно, се грижи се да биде завршено професионално и навреме. Односно, тоа е заедничката цел и на Клиентот и на Агенцијата – се да се заврши како што треба и Клиентот да оствари успешна комуникација со својата јавност.

Се повеќе агенциите нудат интегриран пристап во комуницирањето. Порано се делевме на ПР, маркетинг, адвертајзинг, евент менаџмент, социјални медиуми. Денес сме сведоци дека полека се интегрираат сите овие сегменти. Не мора да значи дека Агенцијата ги покрива сите сегменти, туку се функционира на пристапот на соработка меѓу разни агенции. Пример, агенција за односи со јавност и организатор на настани. Или агенција со експерти за социјални медиуми.

 Шансите за криза се помали со континуирана комуникација

  1. Што претставува недостаток на комуникација – кризна комуникација?

-И науката и праксата се борат против појавувањето на кризните комуникации. За мене, кризна комуникација претставува само недостаток на вистинска, правилна, навремена, точна и ефективна комуникација.

Тоа е исто како во медицината – превентивата спречува болести и полесно е да спречите отколку да лечите. Доколку со вашата јавност комуницирате постојано, правилно, навремено и ја информирате за се што се случува во вашиот „двор“, тогаш многу помали се шансите да се случи криза во комуникација. Не велам дека нема можност за криза, туку дека шансите се помали. Или доколку навистина се случи криза во вашиот двор, тогаш благодарение на веќе остварената успешна комуникација ќе може да ја раскажете вашата вистина. Ќе имате можност, искрено, да признаете грешка и тогаш, јавноста е подготвена да Ви прости. Затоа што претходно сте биле искрени, постојано сте комуницирале, сте ја почитувале и вреднувале јавноста. Како што реков, тогаш нема потреба ништо да се обидувате да криете, бидејќи ништо и не може да се сокрие, туку само правилно да го менаџирате проблемот и уште поправилно да го комуницирате.

Недостатокот на комуникација доведува до проблеми во комуницирањето. Но, за да имате континуирана комуникација, потребни Ви се експерти во вашата компанија, но и експерти кои работат во Агенции за комуникации, кои во вашата соработка ќе понудат и поглед на Вас надвор од кутијата (out of the box).

М.Балдазарска

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.