ПРЕБАРАЈ ФИРМА
Filters
Пребарување
АДИНГ АД
АДИНГ АД

За нас

АДИНГ е водечка компанија во Југоисточна Европа за производство и пласман на хемиски материјали за градежништвото, основана на 30.05.1969 година. Компанијата е организирана како акционерско друштво со основна главнина од 3.857.636 €. Основната главнина ја сочинуваат вкупно 386.400 обични акции со номинална вредност на една акција од околу 10€. Акциите на АДИНГ се тргуваат на официјалниот пазар на Македонската берза на котирани хартии од вредност. Првото тргување со акциите на АДИНГ АД, Скопје, е регистрирано на 27.12.1997 година.

Целата групација АДИНГ, денес има повеќе од 150 вработени од кои околу 90 вработени се во матичната компанија, а останатите во компаниите членки на групацијата во Р. Северна Македонија и светот. АДИНГ е инженерска компанија со повеќе од 40% градежни инженери, архитекти, хемиски инженери, технолози и други високостручни профили кои работат во секторите: Производство, Техничка примена и пласман, Истражување и развој, Контрола на квалитет итн


Контакт

АДИНГ АД
Новоселски пат (ул.1409) бр.11
Град: Скопје
Вработени:
Даночен број: 4030989151658
Матичен број:
Телефон: +389 2 20 34 800
Мобилен:
Емаил: ading@ading.com.mk
Веб адреса: https://ading.com.mk/
*Корисникот што не контактира е согласен со правните информации.

Социјални профили на АДИНГ АД