АРИЉЕМЕТАЛ ДОО увоз-извоз Скопје

Полн назив на компанијата:

Друштво за производство и трговија со технички делови и навојни производи АРИЉЕМЕТАЛ ДОО увоз - извоз Скопје

Дејност:

46.74 Трговија на големо со метална стока, цевки, уреди и опрема за водовод и централно греење

Даночен број:

MK4030992219387

Матичен број:

4393538

Адреса:

ул. Перо Наков 110 (Индустриска зона МЗТ) Скопје, Гази Баба 1000 MK

Број на вработени:

20 - 30

Електронска пошта (Email):

info@ariljemetal.com.mk

Телефон:

02 2469815

Телефон:

02 2469823

Веб страна: