Окрупнување на банкарскиот сектор во Србија. ОТП банка Србија а.д. Нови Сад, е новата банка која започна да работи на почетокот на мај. Таа е создадена како резултат на процесот на интеграција на ОТП банка Србија а.д. Белград (поранешна Сосиете женерал Србија) и Војводијанска банка а.д. Нови Сад. Ова беше последна во низата банкарски интеграции,…

Read More