ПРЕБАРАЈ ФИРМА
Filters
Пребарување
Национален Младински Совет на Македонија Скопје
Национален Младински Совет на Македонија Скопје
Слика за продавачот Национален Младински Совет на Македонија Скопје
Адреса: ул. Аминта Трети бр.29/1-3, 1000 Скопје
Град: Скопје
Вработени:
Даночен број: 4017013523813
Матичен број:
Телефон:
Емаил: info@nms.org.mk
Веб адреса: http://www.nms.org.mk/mk/
Следи
АКТИВНИ ОГЛАСИ
За нас

Националниот младинскиот совет на Македонија НМСМ e сојуз на здруженија во кој на доброволна основа членуваат здруженија и фондации од Република Македонија. НМСМ е основана на 29 јуни 2013 година од страна на 55 организации.

НМСМ е претставничко тело на младинските организации во Македонија. НМСМ обединува 46 организации: 18 младински организации, 18 организации за млади, 1 сојуз, 7 подмладоци на други организации и 2 придружни членки, со цел да се промовираат и застапуваат младите и правата на младите во Македонија.

Членството на НМСМ е разновидно, обединувајќи организации кои работат на национално и регионално ниво, рурални и урбани средини, студентски организации, ограноци на меѓународни организации и други типови на здруженија. Во процесот на остварување на своите цели, НМСМ ги застапува интересите на младите во Република Македонија без разлика на нивната социо-економска положба, пол, раса, етничко и културно потекло, политичкото и верското уверување, сексуална ориентација, родов идентитет или било која друга форма на разлика.