ПРЕБАРАЈ ФИРМА
Filters
Пребарување
Рок: 14.7.2020

РАКОВОДИТЕЛИ НА ПОДРУЖНИЦА

(4 отворени позиции)

​Реон: Скопје, Валандово, Демир Хисар и Кичево

Како РАКОВОДИТЕЛ ќе бидете одговорни за управување со активности на Експозитурата. Тоа вклучува:

 • Ја координира работата за продажба на осигурувања во определените Подружници на Друштвото, односно во дадениот реон;
 • Одржува тренинзи и обуки на вработените во Подружниците;
 • Ја следи работата на агентите за осигурување;
 • Воспоставува контакти, учествува во изготвувањето на понуди и склучува нови осигурувања, врши обнова на постоечки осигурувања и наплата на премија;
 • Одговорен е за работа на продажната мрежа согласно прописи;
 • Го следи и контролира исполнувањето на месечните индивидуални планови на агентите и исполнувањето на вкупниот план на определените Подружници;
 • Со новите агенти, во првиот месец од работењето реализира задолжително посети на клиентите;
 • Организира состаноци со продажната мрежа;
 • Води евиденција на клиенти;
 • Држи постојана комуникација и ја контролира работата на агентите преку другите канали за дистибуција;
 • Ја поттикнува продажбата преку осмислување на нови концепти за зголемување на продажбата и со директно учество во промотивни активности, презентации и контакти со клиенти.

Потребни квалификации:

 • Висока стручна подготовка (ВСС) ќе се смета за предност;
 • Работно искуство во осигурување- директна продажба од минимум 3 година;
 • Поседување на брокерска лиценца ќе се смета за предност;
 • Работно познавање во MS Office;
 • Чувство за однос со клиенти;
 • Развиени организациски способности;
 • Способност за тимска работа;
 • Возачка дозвола Б категорија;

Услови и бенифиции:

 • Загарантирана бруто-плата.
 • Полно работно време од 40 часа неделно;
 • Договор на определено време од 3 месеци со можност за продолжување на договорот на наопределено време.

Ве молиме во предметот на пораката задолжително наведете ја работната позиција за која што аплицирате.

Само кандидатите кои ги исполнуваат условите ќе бидат повикани на интервју.
Сите пристигнати биографии ќе се третираат со максимална доверливост.

Познавате некого кој би бил одличен за ова работно место?

Проследете му го огласот!

Запознај го работодавачот
СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД Битола

Осигурителното брокерско друштво СН Осигурителен брокер АД Битола e aкционерско друштво овластено за вршење на осигурително брокерски работи со дозвола број УП 07-2-1044 од 13.10.2014 година издадена од Агенцијата за супервизија на осигурувањето.
Друштвото започна со работа на 04.12.2014 година и се до овој мом