ПРЕБАРАЈ ФИРМА
Filters
Пребарување
РАПИД БИЛД ДОО
РАПИД БИЛД ДОО
Слика за продавачот РАПИД БИЛД ДОО
Адреса: ул. Никола Тесла бр. 160, Куманово
Град: Куманово
Вработени:
Даночен број: MK4017012518751
Матичен број:
Телефон: 031 475600
Емаил: info@rapidbild.com.mk
Веб адреса: https://www.rapidbild.com.mk/mk
Следи
АКТИВНИ ОГЛАСИ
За нас

РАПИД БИЛД е градежна компанија која изведува објекти од секаков вид и тоа: станбени, деловни, индустриски објекти, магистрални гасоводи комплет со блок станици и главно мерно регулациони станици, атмосферски и фекални канализациони системи, патна инфраструктура со придружни објекти (подпатници, надпатници, пропусти, клучки), реконструкции, доградби итн.

Главната одлика на компанијата е брза, квалитетна и современа изведба, која се должи на користење на најсовремена опрема и материјали за градба, имплементирање на светските стандарди за квалитет и менаџмент, како и поседување на тим составен од високо-професионален и стручен кадар. Во реализација на работите во областите на својата дејност секогаш ја запазува техничката регулатива, ги запазува етичките и стручни стандарди на оваа професија, а со своето работење го застапува интересот на својот инвеститор во рамки на законските прописи, интересот на општеството и угледот и репутацијата на професијата и професионалноста.