ПРЕБАРАЈ ФИРМА
Filters
Пребарување
СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД Битола
СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД Битола

За нас

Осигурителното брокерско друштво СН Осигурителен брокер АД Битола e aкционерско друштво овластено за вршење на осигурително брокерски работи со дозвола број УП 07-2-1044 од 13.10.2014 година издадена од Агенцијата за супервизија на осигурувањето.
Друштвото започна со работа на 04.12.2014 година и се до овој момент брои 28 подружници распространети на целата територија на Р.С.Македонија, како и мрежа од 106 вработени – професионалци од различни области, со што СН Осигурителен брокер АД Битола претставува најголем осигурителен брокер во државата по основ на бруто полисирана премија, број на вработени, број на подружници и реализирани штети.
СН Осигурителен брокер АД Битола има покритие од одговорност од дејност на 2.500.000,00 евра. СН Осигурителен брокер АД Битола е основано од акционери кои се докажани претприемачи и два експерти кои ја вршат функцијата на брокери и извршни директори. Во моментот друштвото располага со 27 осигурителни брокери, два машински инженери во Отсек за возила и друг специјализиран кадар.


Контакт

СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД Битола
ДИМИТАР ИЛИЕВСКИ МУРАТО 5
Град: Битола
Вработени:
Даночен број: MK4002014539090
Матичен број:
Телефон: +389 47 553 390
+389 47 553 309

Мобилен: +389 78 237 549
Емаил: info@snbroker.mk
Веб адреса: https://snbroker.mk/
*Корисникот што не контактира е согласен со правните информации.

Социјални профили на СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД Битола