ПРЕБАРАЈ ФИРМА
Filters
Пребарување
СТОПАНСКА БАНКА А.Д.Битола
СТОПАНСКА БАНКА А.Д.Битола

За нас

Банката е формирана во 1948 година како Комунална банка –Битола, со фокус на работата во подрачјето на Битола, а од 1962 на подрачјето на Битола и Демир Хисар. Во 1966 Комуналните банки на Битола, Охрид, Ресен, Струга и Крушево се обединуваат во Комерцијално инвестициона банка Битола со седиште во централа Битола и пет филијали.

Во 1971 година, трите водечки банки во Република Македонија, Комерцијално–Инвестициона банка - Битола, Комерцијално–Инвестициона банка - Скопје и Стопанска банка Скопје, се интегрираат во една единствена банка Стопанска банка – Скопје со седиште во Скопје.

Во 1977 година се основа и конституира Стопанска банка Основна банка Битола, а во 1989 година основните банки се соединуваат, се формира Стопанска банка а.д. Скопје, а основните банки се трансформираат во нејзини главни филијали.

Стопанска банка а.д. Битола, во својата денешна правна форма отпочна со работа со одлука на Собранието на акционери од 07.06.1995 година, како самостојна банка со почетен биланс од 01.01.1995 година.

Запознај го работодавачот

Придржување кон сите етички норми и заштита на интересите на нашите депоненти, обезбедување сигурност на нивните вложувања, како и соодветен принос.

Градење на врски со нашите клиенти врз основа на взаемна доверба и соработка и создавање на долгорочни партнерства преку препознавање и финансирање на профитабилни бизнис проекти, но и вложување на знаење и компетенции за развој на бизнисот на клиентот.

Ориентираност кон потребите на граѓаните, постигнување задоволство и сатисфакција од квалитетот и нивото на банкарската услуга, зголемување на клиентската база, проширување на пазарот низ целата држава, истовремено задржувајќи го доминантното учество во Пелагонискиот регион.

Максимизирање на вредноста на Банката, оплодување на вложените средства на акционерите, и обезбедување на солиден поврат на нивните инвестиции.

Обезбедување на долгорочна сигурност и стабилно работно место за нашите вработени кои претставуваат спој на кадар со акумулирано искуство и на млада сила што со својот ентузијазм, енергија и потенцијал придонесува за брзина, флексибилност и иновативност што резултира со подобрување на перформансите.

Реализирање на банкарските работи на фер и правден начин обезбедувајќи општествена корист и поддршка на заедницата, како и делување во насока на остварување повисоки заеднички и општествени цели.


Контакт

СТОПАНСКА БАНКА А.Д.Битола
Битола, ул. Добривое Радосављевиќ бр.21
Град: Битола
Вработени:
Даночен број: MK4002995103351
Матичен број:
Телефон: (047) 207 500
Мобилен:
Емаил: stbbt@stbbt.mk
Веб адреса: https://www.stbbt.mk/
*Корисникот што не контактира е согласен со правните информации.

Социјални профили на СТОПАНСКА БАНКА А.Д.Битола