Дали вакцините ќе го спасат туризмот? И скромни понуди и мал интерес за патување – туристичките агенции спасот го гледаат во вакцините. Веќе една година ги нема стандардните дестинации за патување на „менито“ на туристичките агенции. Во услови на пандемија, понудите се прилично оскудни. Во пресрет на празникот на жената, она што го нудат агенциите,…

Read More