Ајнштајн е жив, се додека е „жива“ вештачката интелигенција. Еден од најголемите умови на модерната наука, Алберт Ајнштајн, беше „вратен во живот“ преку дигиталната технологија, која го пресоздаде изгледот и гласот на познат научник. Дигиталниот Ајнштајн е развиен за да „постави пријателско лице помеѓу машините и луѓето“. Дигиталната копија на познатиот теоретски физичар зборува со…

Read More