Вабтек МЗТ ја заврши годината со загуба. Имено, Вабтек МЗТ АД Скопје минатата година оствари негативен финансиски резултат, нето загуба по оданочување во износ од 39.430.000 денари. Негативата е резултат  на поголемите финансиски расходи од приходите во изминатата деловна година, објави компанијата во финансискиот извештај на СЕИ Нет на Македонска берза. Расходите над приходите Вабтек…

Read More