Акциите на Комерцијална банка најтргувани во првиот квартал од 2021 година на пазарот на капитал.Тие остварија вкупен промет по сите основи од 11,98 милиони евра. По нив следат акциите издадени од НЛБ Банка АД Скопје, па акциите на „Алкалоид“ АД Скопје. Ова се дел од главните акценти за периодот јануари – март 2021 на домашниот…

Read More