Загубите на вода се огромни и недозволиви. Oпштините имаат најголеми загуби на вода во водоводните системи. Според Државниот завод за ревизија, во дел од нив, загубите на вода стигнуваат и над огромни 70 отсто. Иако, според препораките на Меѓународната асоцијација на води прифатлива е загуба на неприходувана вода до 30 отсто. Токму на таа тема…

Read More