Успешен практичен проект за ученици од стручните скопски училишта во Лајпциг, каде ги покажаа и подобрија своите вештини преку проектот: Еразмус + „Поттикнување на претприемништво со подобрени вештини преку иновативно учење“. Проектот е имплементиран преку Центарот за развој на скопскиот плански регион заедно со три стручни училишта: АСУЦ „Боро Петрушевски“, СГГУ „Здравко Цветковски“ и СУГС…

Read More