„Балканскиот“ воздух – заеднички ресурс. Веќе никој од нас не се интересира за загаденоста на воздухот, обземени од страшните апокалиптични вести за бројот на жртвите на Ковид-пандемијата. Повеќе од една година не сме слушнале вест за тоа колку и какви честички дишиме и колку жртви однела годината, иако во „мирновременски услови“ загадениот воздух е првиот…

Read More