Костал Македонија обезбеди приватно здравствено осигурување за сите вработени. Ова  е еден од најголемите договори за приватно здравствено осигурување во државата склучен со Кроација Осигурување. Сите 860 вработени во Костал Македонија ќе бидат здравствено осигурени во Кроација осигурување. Ова не  само што е еден од најголемите договори од ваков тип случен во државата, туку и…

Read More