Креативно лидерство – слободно креирање на иновативна вредност. Креативното лидерство им дава слобода на тимовите да генерираат идеи со стратешка и иновативна вредност. „Сега, повеќе од кога било, креативноста е конкурентна алатка, без разлика дали сте претприемач, голема компанија или соло креативна личност, тоа е она што ве прави да се истакнете“. Едно истражување, открива…

Read More