Македонски Телеком со зголемена добивка во првите три месеци од годината. Растот и позитивните резултати особено доминираат во сегментите за интернет и телевизија. Приходите од продажбата се зголемени за 2,6 отсто и изнесуваат 2.686 милиони денари. Оперативната добивка пред камати, оданочување и амортизација (EBITDA) е зголемена за 13,1 отсто, во споредба со истиот период претходната…

Read More