Мобилниот телефон или отпечатокот од прст и во улога на клуч. Клучот повеќе не е иднина, сега  влезната врата можеме да ја отклучиме со мобилен телефон или отпечаток од прст. Bluetooth уредите кои неретко се користат за да ги најдеме електронските клучеви не работат ако тие клучеви во брзање сме ги оставиле на масата во…

Read More