„Адинг“ ланската планирана добивка ја натфрли за 251,3 отсто. Компанијата планирала добивка од 26.090.000 денари, а остварила 65.557.000 денари (добивка по оданочување). Ова се дел од настанатите значајни промени во финансискиот резултат за 2020 година во ДС „Адинг“ што се објавени во образложението доставено до Македонска берза. Анализа на приходите и расходите ДС „Адинг“ лани…

Read More