Групата „Макпетрол“ лани со 2,5 пати помала добивка. Односно, добивката е помала за 60,37 проценти во однос на 2019 година. Иако, Групата во 2020 година оствари позитивни финансиски резултати искажани преку добивка пред оданочување во износ од 383,69 милиони денари, таа е помала од претходната година. Остварената добивка во 2019 година изнесуваше 968,18 милион денари.…

Read More