Полисите за здравствено осигурување зголемени за пет пати, пред се како влијание на пандемијата од ковид 19. „Здравјето пред се’ “ особено дојде до израз изминатава година, кога бројот на граѓани кои купиле полиси за здравствено осигурување нагло се зголеми. Ова го покажуваат податоците на Агенцијата за супервизија на осигурувањето за 2020 година, споредувајќи ги…

Read More