„Џонсон Мети“, традиционално, ги поддржува студентите. Надоврзувајќи се на веќе успешната програма за практикантска работа со можности за вработување, компанијата ја лансира новата пилот програма во Скопје. Тоа е „Програмата за професионален и лидерски развој на студентите“. Програмата е наменета за талентирани студенти од завршните години на студии во кои покрај професионален развој, на студентите…

Read More