На Дигиталниот саем за средно стручно образование кој се одржа неодамна, многу ученици, студенти, како и ментори задолжени за следење на нивниот напредок во компаниите каде извршуваат практична настава, споделија искуства како тоа изгледа во пракса. Покрај желбата, мотивацијата за стекнување на знаења од учениците, голема улога во набљудувањето на нивната работа имаат и…

Read More