„Витаминка“ АД Прилеп ја зголеми добивката за 54 отсто за три месеци. Остварена добивка по оданочување за првиот квартал од годината е во висина од 12. 453.000 денари, која во споредба со добивката за истиот период од минатата година е зголемена  за 54  проценти.  Остварениот позитивен финансиски резултат искажан во неревидираниот единечен Биланс на успех…

Read More