„Реплек“ ја заврши 2020 година со позитива од 2,6 милиони евра. Консолидираната оперативна добивка за годината на Реплек АД Скопје изнесува 184.976.000 денари. Нето добиивката по оданочување се заокружува на 163.714.000 денари (2,6 милиони евра). Образложението за остварените позитивни консолидирани и неконсолидирани финансиски резултати во текот на 2020 година РЕПЛЕК  ги објави на Македонскиот пазар…

Read More