Традиционалната храна преку „Локален е-женски пазар“ ќе се продава од дома. Ова е една од идеите на производителките од македонското село вградена во програмата на Здружението Рурална коалиција.  Рурална коалиција веќе седум години работи на разни проекти на полето на унапредување на руралните средини, преку кои директно од терен се обидува недостатоците и барањата на…

Read More