Нови штедливи системи за загревање, од домашната наука. Фирмата „Плазма“и „Камел Солар“, по неколкугодишно истражување и развој, го заврши проектот за хибридниот фотоволтаичен колектор со подршка од ФИТР. И во последната година понуди и инсталира два потполно нови системи. Со овие системи за помалку од 1. ЕВРО на ден можат да се загрее повеќе од…

Read More