Стопанска банка Битола оствари 81,45 милиони денари нето добивка, стои во  Образложението за финансискиот резултат од работењето во 2020 година доставено до Македонска берза. Стопанска банка а.д. Битола, како што нагласува во образложението, во текот на 2020 година континуирано го приспособува своето работење на новонастанатата ситуација со пандемијата од вирусот ковид-19. Сосотојба која силно влијаеше…

Read More