Комерцијална, Стопанска и НЛБ Банка водат над половина од банкарскиот бизнис во земјава. Според извештајот на Народната банка за големината на билансите на состојба на банките за 2020 година, 57,47 отсто од банкарскиот бизнис припаѓа на овие три банки.Тие заедно со останатите две големи, Халк банка и Охридска банка зафаќаат 76,72 проценти од банкарскиот пазар.…

Read More